Landbruk

Vi utfører det meste innen landbruks installasjoner.


Korntørker, Fjøs, Stall og andre driftsbygninger.


Tegn en Service avtale og få gunstige vilkår og oppfølging, husk at det er du som eier som er ansvarlig for ditt eget elektriske anlegg.


Spør oss om:

-Belysning

-Korntørker (optimalisering)

-Varme

-Installasjon

-El kontroll (Vi er forsikrings godkjent for kontroll)

-Interkontroll

-Energisparing (enøk)