Hva kan du gjøre selv

Mange stiller stadig spørsmål til hva man kan gjøre selv i elektriske anlegg. Dette er tydelig beskrevet i FEK-forskriften §6.

 

I bestemmelsens femte ledd åpnes det for at ufaglærte kan utføre mindre arbeid på et elektrisk anlegg. Med mindre arbeid menes

 

- tilkobling/skifting av topolede plugger til og med 25 A, med og uten jording,

 

- tilkobling/skifting av topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording,

 

- tilkobling og reparasjon av bordlamper/lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere,

 

- tilkobling/skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok eller lignende, og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoblet med kroneklemme eller plugg/stikkontakt,

 

- montering og skifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og plugg,

 

- utskifting av dekklokk for brytere, stikkontakter og koblingsbokser.

 

Også lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ufaglærte dersom alle de følgende vilkårene er oppfylt:

 

- effekten ikke overstiger 200 VA,

 

- monterings- og bruksanvisning følges nøye,

 

- hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll, og

 

- tilkopling til 230 V-nettet utføres av registrert virksomhet, dersom tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.

 

Ta gjerne en titt på Aftenpostens artikkel om installasjon uten bruk av faglært kompetanse .

 

Copyright © All Rights Reserved